Visit Website   Facebook icon
அன்புடை அங்கத்தினர்களுக்கு,
வணக்கம். இந்த புதிய கல்வியாண்டின் முதல் தமிழ் திருப்பலியை, அன்னைமரியின் பிறந்த நாள் அன்று கொண்டாடும், அருள் தந்த நம் இறைவனுக்கு நன்றி. நமது சங்கத்தின் பிள்ளைகள் அனைவரும் கல்வியில் சிறந்து, அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் செழித்தோங்க நம் இறைவனிடம் வேண்டிகொள்வோம்.

நமது சங்கத்தை பற்றிய ஒரு கட்டுரை, "Catholic Spirit" எனும், Metuchen NJ மேற்றாசனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பத்திரிகையில் வெளிவரயுள்ளது என்பதை பெருமையுடம் அறிவிக்கிறோம்.

இந்த மின்னிதழ் வெளிவர முக்கிய காரணமான திரு ராஜா மரிய அந்தோணி அவர்களுக்கும், மற்றும் இவ்விதழுக்கு செய்திகள் தந்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்.

நன்றி.
ஜான் லாரன்ஸ்
தலைவர்.
Scriptual Rosary - A kindle book by Mr. Savariraj Louisraj

We are proud and happy to announce that Mr. Savariraj Louisraj, father of our TCA member Vijayanthi Benno has published the Scriptural Rosary in ebook format and is available for purchase in Amazon in Kindle format.
Praying the Scriptural Rosary in the modern Information age

Here is a synopsis on this book: We all know about the conventional way of saying the Rosary, with the help of a string of beads, and reciting prayers like the Our Father, Hail Mary, Glory Be etc. along with references to certain passages from The Bible.

The same format of the Rosary, is retained, but the emphasis is placed on the Word of God i.e. Bible, along with meditation on the actual life and examples of Jesus' ministry.

Congratulations to Rowena Rajan
Congratulations to Rowena Rajan and her proud parents Antony Rajan and Agnes Rita Rajan on her arrangetram. As part of the arrangetram, Rowena danced to a christian devotional song, highlighting the way our Lord Jesus Christ showed the world the way of love.
TCA Summer Picnic
We had our Annual Summer Picnic on July 20th, 2013 from 11:00 AM until 6:00 PM. We had a lot of Barbacue, fruits and good food. Kids and Adults had a nice time by playing a variety of games. some of the games played by Kids include water balloon, lemon carrying in spoon, dodge ball, rope pulling etc. We have the pictures in our website's photo gallery.

The weather was nice and we spent a full day of relaxation with food and games. The venue was Duke Island park, Bridgewater, NJ. Thanks to our TCA Members and their families for joinging the event. We sincerely thank our coordinators for volunteering in making this event another memorable one.

Special Thanks to the members who volunteered & coordinators Christu Raj, Anton Fernando, Antony Pius, Anantha Susai Raj, Agnel Bestus & Terryne Edwardraj.
தமிழ் மன்ற செய்திகள்
அமெரிக்க தமிழ் கத்தோலிக்க சங்கத்தின் "பைந்தமிழ் பூங்கா" தமிழ் பள்ளியின் வாயிலாக தமிழ் பயின்று "அடிப்படை தமிழ்" வகுப்பு தேர்வு எழுதிய அனைத்து மாணவ மணிகளும் மிகவும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றமைக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.

அனைத்து பிள்ளைகளையும் உற்சாகப்படுத்தி, தமிழ் கற்பிவித்த ஆசான் திரு ஜேம்ஸ் ரெத்தினம் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள்.

2013-14 ம் ஆண்டின் தமிழ் பள்ளி 09-08-2013 அன்று முதல் தொடங்க உள்ளது. கடந்த வருடத்தைப் போல இந்த வருடமும் நம் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை நன்கு கற்று வெற்றிகள் பல பெற வாழ்த்துகிறோம்.

இரண்டாவது தமிழ் பள்ளியான "அரும்பு" வகுப்புகளை அருமையாக திட்டமிட்டு வழி நடந்து வரும் திரு. பீட்டர் ராஜேஷ், வழிநடத்தும் ஆசிரியைகளாக விளங்கும்  திருமதி ஜூலி மற்றும் திருமதி மரியா அவர்களுக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் நன்றிகள்.

Holy Mother Mary


By Sharon Stanley
7th Grade

Mary was born to be the mother of the Savior of the world, the spiritual mother of all, and the holiest of God's creatures. Because of her Son's infinite merits, she was conceived and born immaculate and full of grace. Through her, Queen of heaven and of earth, all grace is given to us. Through her, by the will of the Trinity, the unbelieving receive the gift of faith; the afflicted are tendered the works of mercy; and the members of Christ grow in likeness of their Head. In Mary all human nature is exalted. We rejoice in her birthday, as the Church has done from the earliest times. This is one of the three birthdays in the Church Calendar the Birth of Jesus December 25, the Birth of John the Baptist June 24 and the Birthday of Mary. All three were born without original sin, although Mary and Jesus were conceived without sin, and St. John was cleansed of original sin while in the womb at the Visitation of Mary.

According to the 1962 Missal of Bl. John XXIII Extraordinary Form of the Roman Rite, today also commemorates St. Adrian. The liturgy of Our Lady's Birthday in Rome included a procession from the church of St. Adrian in the forum. St. Adrian was a Herculean Guard of the Roman Emperor Galerius Maximian. After becoming a convert to Christianity with his wife Natalia, Adrian was killed because of his belief of God at Nicomedia on March 4, 306.

On Our Lady's birthday the Church celebrates the first dawning of redemption with the appearance in the world of the Savior's mother, Mary. The Blessed Virgin occupies a unique place in the history of salvation, and she has the highest mission ever commended to any creature. We rejoice that the Mother of God is our Mother, too. Let us often call upon the Blessed Virgin as "Cause of our joy", one of the most beautiful titles in her devotion.
You are receiving this email because you expressed interest in TCA through our website, or a member of association. Please send an email to tamilcatholicsusa@yahoo.com with subject as Unsubscribe to be removed from mailing list.