Merry Christmas and Happy New Year 2017
 
PRIEST MESSAGE
அருட்பணி. ரூபஸ்.
 
 
கடவுள் மனித உருவில் ! நம் நடுவில் ! கேட்கவே அவ்வளவு ஆனந்தம் !

வருடம் தோறும் டிசம்பர் மாதம் என்றாலே அவ்வளவு சந்தோஷம் ! காரணம் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா !

சமீப காலமாக டிசம்பர் மாதம் வேறுபல காரணங்களால் அச்சுறுத்தலையும் அவநம்பிக்கையையும் தருகிறது.

2015 டிசம்பர் மாதம் ! தமிழகத்தின் பெரும்பகுதி வெள்ளத்தால் பாதிப்பு. குறிப்பாக சென்னை பெருநகரம் நொடித்து போனது! எவ்வளவோ துயரம் சொல்லி மாளாது!

2016 டிசம்பர் மாதம் ! தமிழக முதல்வரின் மரணம், மற்றும் இந்திய நடுத்தர, ஏழை மக்களின் பணத்தட்டுப்பாடு பிரச்சினை இன்னும் மீளவில்லை!

இந்நிலையில், இயேசு மனித உருவில் ! கடவுள் நம்மோடு ! நம்பிக்கையின் செய்தி !

ஒரு பழைய கதை.

பெர்சிய நாட்டு அரசன் ஒருவன் ஏழை மக்களின் நிலை அறிய மாறுவேடம் பூண்டு அவர்களோடு தங்கி, உண்டு அவர்களின் துன்பங்களை போக்கிவந்தான். ஒருநாள் ஓர் ஏழை முதியவர் வீட்டில் உணவருந்தும்போது முதியவர் அரசனை அடையாளம் கண்டுகொண்டார். அரசன் முதியவரிடம் "என்ன பரிசுப்பொருட்களானும் கேளும், தருகிறேன்" என்றான்.முதியவர் "அரசே, உமது அரண்மனையை விட்டு ஏழை என்னோடு இந்த குடிசையில் தங்கினீர். எளியவனின் உணவை உண்டீர். உமது மகிமையான நிலையிலிருந்து கீழிறங்கி என்னை தேடி வந்தீர். மற்றவர்களுக்கு நீர் எவ்வளவோ பரிசுபொருட்கள் தந்திருக்கலாம், ஆனால் நீர் எனக்கு உம்மையே தந்தீர், எனக்கு அது போதும். எனது எஞ்சியுள்ள வாழ்நாள் பயணம் இனிதாய் அமையும்" என்றார்.

இதுதான் கிறிஸ்து பிறப்பு !

மகிமையின் கடவுள் மனிதனான கதை! எவ்வளவு கொடுப்பினை நமக்கு!

நமக்கு அதிகமான அறிவு தேவைப்பட்டிருந்தால் கடவுள் மிகப்பெரிய கல்வியாளரை அனுப்பியிருப்பார். நமக்கு அதிகமான தொழில்நுட்பம் தேவைப்பட்டிருந்தால் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுனரை அனுப்பியிருப்பார். நமக்கு அதிகமான பணம் தேவைப்பட்டிருந்தால் மிகப்பெரிய பொருளாதார நிபுணரை அனுப்பியிருப்பார்.

ஆனால் மனிதகுலத்தின் உயர் தேவை பாவத்திலிருந்து மீட்பு அடைவதாக இருந்ததால், கடவுள் தனது மகனை மீட்பராக அனுப்பினார்.

இருளில் நடந்த மக்கள் பேரொளியை கண்டதுபோல, நமது வாழ்விலும் சமூகத்திலும் பேரொளி வீசட்டும். முன்னாள் திருத்தந்தை பெனடிக்ட் குறிப்பிடுவதுபோல, இயேசுவின் பிறப்பு நமது முதன்மைகளை வரிசைப்படுத்த சவால் விடுகிறது. இயேசுவின் பிறப்பு மகிழ்வை தருவதாக இருந்தாலும், நம்மை ஆத்ம பரிசோதனை செய்ய அழைக்கின்றது.

அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு வாழ்த்துக்கள் !

 
PRESIDENT'S MESSAGE
James Rethinam, President, TCA USA
 
 
Dear TCA Members,

On behalf of the executive committee, I welcome you all to the TCA USA's annual Christmas celebrations 2016. My heartfelt thank you to all of you for the wonderful opportunity to serve in TCA Office for the past two years. We've had an awesome two years and achieved many great things together. Without EC and GB support we couldn't have come this far. Our priests are our backbone as our organization is based on our catholic faith. Without our priests our organization wouldn't exist. I thank our beloved priests specifically, Fr. Albin Roby our counselor, Fr. Theesmas Pankiraj and Fr. John Berchmans.

I can't thank enough our outgoing two officers Mr. Clement Antonysamy who is our Secretary and Mr.Ilangoraja Rethinam our Joint Secretary. Both has served in TCA in many years and worked hard to grow our organization. Both has given their time and talents to our organization in many ways. Every photograph of TCA will speak Mr. Clement and every cultural event will speak Mr.Ilango.

I welcome our incoming new EC which has many new faces with talents and ready to take TCA to next level. Mr. Agnel Bestus is transitioning from Treasurer to President and Mr.Benno is also transitioning from Financial Secretary to Secretary. Mrs. Immaculate Sagayaraj will serve as Joint Secretary, Mr. Anton Fernando will serve as Treasurer and Mr. Peter Rajesh Selvaraj will serve as Financial Secretary. I also welcome incoming new Trustees Mr. Joseph Ernest, Mr. Eskalin Joe and Mr. John Peter. Congratulations to all new Officers and Trustees. Our new 2017 EC will be as below.

Officers

Mr. Agnel Bestus - President
Mr. Xavier Rajesh Vincent - Vice President
Mr.Benno A Francis - Secretary
Mrs. Immaculate Sagayaraj - Joint Secretary
Mr. Anton Fernando - Treasurer
Mr. Peter Rajesh Selvaraj - Financial Secretary
Rev. Albin Roby - Counselor

Trustees

Mr. Joseph Arulanantham
Mrs. Roseline Joseph
Mrs. Shanthi Thangaraj
Mr. Anantha Soosairaj
Mr. Joseph Ernest
Mr. Eskalin Joe
Mr. John Peter

Wishing you all Merry Christmas and Happy New Year !

 
TCA YOUTH GROUP
 
 
TCA Youth Group has been very active this year by doing many volunteer works in TCA and outside. Our Youth Group is being coordinated and guided by Rachel Anantha, Shanthi Thangaraj, Immaculate Sahayaraj, Benno Anthuvan and Clement Antonysamy. TCA would like to extend a thank you to all the coordinators who are encouraging our youth to make them aware of the importance of giving.

Newsletter: You must've noticed that our newsletters are being contributed and edited by our Youth Group for the past two years. The newsletter team includes Anusha Mathias, Avina Mathias, Athalya Joseph and Angelin James. Congratulations and thank you team for such wonderful work!

Kids Program: During our TCA general body meetings, our Youth Group has been running a program for small kids by actively engaging them using the newsletter Kids Page and other activities.

TCA Picnic: Our annual summer picnic was also coordinated by our youths for registration and collecting small donation from participants. They collected the donation of $200 for the cause of charity which was donated to Five Loaves Food Pantry in New Brunswick.

$5 Offertory Bags: Our Youth group was given a wonderful idea of preparing $5 offertory bags for every TCA mass. With this effort they were able to collect many types of supplies for charity and add value to the mass that we celebrate. This effort is very successful and collected food items, school supplies etc. which were donated to Five Loaves Food Pantry in New Brunswick. Please don't forget to participate in this noble cause by buying a bag during our Christmas mass.

Food Pantry Visit: Our youth group visited Five Loaves Food Pantry in New Brunswick thrice this year for volunteering such as packing food and to donating the collected supplies. This has been a very successful mission and thanks to all those who participated. Thanks to the parents who brought their children to participate. TCA would like to extend big thanks to Rachel Anantha for coordinating many outside volunteer activities this year.

 
CHRISTMAS CULTURES ALL AROUND THE GLOBE
By Athalya Joseph
 
 
Sometimes people forget that Christmas is not only a time of joy within our communities, but global celebration. So here are some Christmas traditions various cultures follow around the world.

ARGENTINA: In contrast to our climate here in the states, weather during the holiday season is very warm in the summer. Homes are decorated with red and green, very much like what we do here in America. On Christmas Eve, a large dinner is served, usually consisting of turkey or pork, stuffed tomatoes and puddings called “Pan Dulce.” At midnight, fireworks go off, and midnight services are conducted.

ETHIOPIA: The Ethiopian Orthodox Church still follows the old Julian calendar, so Christians in this country celebrate Christmas on January 7th. Christmas celebration is also called “Ganna.” Many people fast on Christmas eve, and wake up early on the morning of “Ganna” to get ready for church (it starts at 4:00 a.m!) A traditional garment called a sharma is worn (thin, white cotton toga with brightly colored stripes on the ends.) It is also believed that one of the wise men that visited Jesus, was from Ethiopia. The people of Ethiopia give little importance to gift giving. Children may receive some new clothes from family members, but nothing extravagant, like what most Americans are used to. Ethiopians stress the time spent in church as more important, and love to eat and play games.

CHINA: Christmas is only celebrated in major cities because only one percent of the Chinese are Christians. Department stores are lined with decorations and christmas trees. When it comes to individual celebration of Christmas, very little festivities are conducted. A family may have a plastic tree decorated with paper chains and flowers. One tradition unique to China, is the act of giving apples. People give apples in China because it is a symbol of Christmas Eve and how it was a “Silent Night,” derived from the actual carol.

GERMANY: Advent is a crucial part of the Christmas season to many Germans. Families follow variations of advent calendars and light candles every week of advent. Another major tradition, is putting up a Christmas trees. The mother of the family will usually decorate the tree, and the family will sing songs afterwards. In some parts of Germany, children will write what they want for Christmas, from baby Jesus. Some families will sing carols and walk around the neighborhood, collecting money to give to charity.

MEXICO: From December 16th to Christmas Eve, children will act out the Christmas story, commonly known as the “Posadas.” Nativity scenes, “nascimento,” are very important in Mexican culture, whereas Christmas trees are just starting to become popular. Christmas Eve is reserved for family. People come together in an extravagant meal which is followed by a midnight church service, and a lots of fireworks.

 
2017 Events
 
 
Date Event Theme Location
2/12/2017 Couples Mass St. Cecilia Church, Monmouth Jn, NJ
4/9/2017 Palm Sunday St. Bernard Clairvaux Church, Bridgewater, NJ
4/23/2017 April Mass Mary Mother of God Church, Hillsborough, NJ
6/17/2017 Pilgrimage Blue Army Shrine, Washington, NJ
7/15/2017 Picnic TBD
9/10/2017 Children Mass Mary Mother of God Church, Hillsborough, NJ
10/15/2017 October Mass St. Cecilia Church, Monmouth Jn
12/17/2017 Christmas Mass St Philip the Apostle Church, Saddle Brook, NJ
 
TCA 2016 AT A GLANCE
 
 


TCA SPONSORS
 
 


 
BIRTHDAYS
 
 
Siphina Peter 11/1 Jennifer Francis 11/12
Arul Savarimuthu 11/15 Saharikah Sahay 11/15
Nirmala Robert 11/16 Jenniston Francis 11/17
Alastair Ryan Andrew 11/18 Anton Antony Arockiasamy 11/18
Antony Sudharsan Gnanaraj 11/19 Rithvikka Prakash 11/2
Duke Harrison 11/21 Rev. Bala Belavendiram Rathinam 11/21
Cecil Deepika Britto 11/22 Ryan Pius 11/22
Blessy Christa 11/23 Arun Joseph 11/24
Gopal Sriramadoss 11/24 Kevin Gerald 11/25
Steve Charles 11/25 Anantha Susairaj 11/27
Antonica Rowona Rajan 11/28 Stephen D Alex 11/28
Ruban 11/29 Esther Jayakumar 11/30
Catherine Juana Leo 11/4 Nancy Mathias 11/5
Sharvanand Thirunavukkarasu 11/6 Jessica James 11/8
Jennifer Gerald 11/9 Julianne 11/9
Veniesha Majella Arockiasamy 11/9 Dreamy Samuel James 12/1
Simpson Joseph 12/1 Francis Rathinapandian 12/3
Robert Navin 12/3 Melvin Joseph 12/4
Anto Piustin Peter 12/4 Naomy Ignatius 12/5
Kevin Joseph 12/6 Juliana Britto 12/8
Vijay Arockiasamy 12/8 Arockiasamy 12/8
Anton Vijayakumar 12/8 Anitha Bethusamy 12/8
Shoba Davadasan 12/9 Arockiasamy Diraviam 12/9
Joanna Xavier 12/9 Adlin Savio 12/9
Gregory Sellam 12/11 Roseline Joseph 12/12
Sekar Chidambaram 12/12 Arokia Rajan Devaraj Sundaram 12/12
Niteesh Thangaraj 12/13 Prakash Raj 12/13
Nickson Benjamin 12/16 Christopher 12/25
Nancy Infanta 12/25 Joanna Romauld 12/16
Mary Perin 12/17 Vincent Raj 12/19
James Rethinam 12/19 Romauld Maria Antony 12/22
Jonathan Ligo 12/25 Shahira Innocent 12/27
Praveen Francis 12/30 Noel John 12/31
Sherin Fernando 12/30 Agnel Bestus 12/15
Andrew Pillai 12/18 Azreena Mariadassou 12/20
Mathias Arokiaraj 12/26 MaryPreetha Frank 12/28
Flora Lavanya Vincent 12/10 Kingslee Rethinam 12/20
Sheeba Abraham 12/14 Antony Manoj Gnanaraj 12/9
Chris Gerald 12/20 Bridget Joseph 12/31
Janez James 12/31 Saverina Anthony 12/12
Steven Paul 12/13 Jovitha James 12/13
Allen Thevarajah 12/22 Jason Cross 12/13
Christian Mahipan 12/28 Janelle Cross 12/19
Joanna Jesudas 12/10 Rhea Princy 12/19
Maathini Martin 12/15 Ethan Lazer 12/27
Thami 12/25    


WEDDING ANNIVERSARIES
 
 
Thomas Amutharasu Mathias & Anita Jayasingh Mathias 11/3
John L. Jesurajan & Daphne Christine Joseph11/13
Patrick GabrielPillai & Raji GabrielPillai11/21
Christian Mahipan & Tresa Mahipan11/28
Harriet Michael & Michael Manoj11/29
Antony Sagayaraj & Immaculate Sagayaraj11/30
Kingslee Rethinam & Usha Maria Selvam12/1
Raymonds Vijay Edmund & Jerine Arputha Peter12/9
Joseph Cruz Durai & Roseline Joseph12/14
Anbu Benziger & Jenis Anbu12/27
Michael Antonyraj & Deepthi Baskar12/27
Maria Antony Pius & Femila Nayagam12/28
Terryne Edwardraj & Shahira Innocent12/29
Francis Xavier Francis & Mary Grace Francis12/30
Robert Ligo & Thilagam Ligo12/30
 
If you are interested to contribute articles in TCA newsletter OR to work in Editorial committee.
Please contact Anton Fernando : antonfernand@gmail.com OR any of TCA Executive committee member.

 
KIDS PAGE
By Angelin James
 
 


Kids - Please stay tuned for next newsletter for the answers.

 
 
  ©  2016 Tamil Catholics Association of USA.